De waarheid rond cookies 2015


Nieuwe cookiewet per medio maart 2015 van kracht geworden. Wat mag wel en niet? Zijn er uitzonderingen en hoe de cookie wet uit te voeren. Loyals adviseert.

Categorie

Online development

Datum

16-04-2015

Hoewel iedereen er over praat bestaat de Cookiewet niet. Cookies vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Ook via internet worden gegevens verzameld Dit wordt veelal met cookies gedaan. Vandaar dat cookies onder deze wet vallen.

De discussies over het plaatsen van cookies zijn hoog opgelopen. Niet alleen door de voor- en tegenstanders, maar ook over de praktische zaken zoals wat zijn cookies nu eigenlijk en waar worden ze voor gebruikt.

Er werden zelfs geluiden gehoord dat het bijna onmogelijk zou worden om een website/webshop nog op een behoorlijk manier te kunnen beheren!

Uiteindelijk hebben alle discussies in het parlement en daar buiten geleidt tot aanpassingen van de cookiewet. De gewijzigde cookiewet is 11 maart 2015 in werking getreden.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website of webshop op bijvoorbeeld uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt allerlei soorten informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de eerder bezochte website. Het komt soms wel voor dat andere websites de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website anders niet functioneert. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld in welke taal u de website hebt gelezen of vult direct al de naw-gegevens in als u in een webshop uw winkelwagentje wilt afrekenen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's u hebt gekeken.

Welke cookie mag nu wel en niet?

Voorheen moest er altijd toestemming gevraagd worden aan de bezoeker voor het plaatsen van cookies. Dit door middel van bijvoorbeeld een cookiebanner die we veel zien als een website bezocht wordt. Met zo’n banner heeft de bezoeker de keuze om wel of geen cookies te laten plaatsen. Slechts functionele cookies, cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren, mochten geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker.

Aangezien hier veel ophef over is geweest, is er gekozen voor een wettelijk compromis: cookies mogen alleen geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker, mits deze cookies de privacy van de bezoeker niet, of slechts een klein beetje schenden én je dat doet voor het doel “informatie verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de website”.

Uitzonderingen cookiewet

Er was altijd al een uitzondering voor informatie die functioneel noodzakelijk is. In geval van cookies zijn dat bijvoorbeeld cookies om een inlog te onthouden of een winkelwagentje mogelijk te maken. De nieuwe uitzondering geldt voor analyticsdata. Maar het is niet zo dat élke data die “geen of geringe gevolgen heeft voor de privacy” nu gelezen of geschreven mag worden. Het moet echt gebruikt worden met als doel “kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst” te meten.

Voor al het andere gebruik van informatie moet nog steeds om toestemming gevraagd worden en blijft de banner noodzakelijk.

Vragen over cookies en de cookie banner?

Cookies en informatie verzamelen en gebruiken blijft een ingewikkelde materie. Loyals heeft veel expertise op dit vlak. Mocht u twijfels hebben of uw website aan de huidige eisen voldoet, neem dan direct contact met ons op. 


Stay up to date
Schrijf je in en ontvang maandelijks een update van de belangrijkste ontwikkelingen
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.